פיסיקה

מועד הבחינה מכניקה חשמל ומגנטיות קרינה וחומר שאלון חקר
קיץ 2012 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
קיץ 2011 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
קיץ 2010 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
קיץ 2009 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
קיץ 2008 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
קיץ 2007 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
קיץ 2006 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
*קיץ 2005 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
*שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
*קיץ 2004 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
*שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
*קיץ 2003 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
*שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
*קיץ 2002 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
*שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
*קיץ 2001 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
*שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
*קיץ 2000 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
*קיץ 1999 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
*קיץ 1998 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
*קיץ 1997 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
*קיץ 1996 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
*קיץ 1995 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
*קיץ 1994 שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון
שאלון
פתרון

* בשאלונים שלפני 2006 במקום קרינה וחומר היו פרקי בחירה